Flaggregler

Sveriges flagga omgärdas av vissa rekommendationer kring hur den bör användas. Som regel kan man säga att flaggan, i egenskap av nationalsymbol, ska behandlas med respekt. Här har vi samlat några exempel på regler och rekommendationer som omgärdar flaggans bruk.

Utländsk flaggning

Utländska medborgare som är bosatta i Sverige har full rätt att hissa den egna nationsflaggan. Däremot får ett lands flagga aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får alltså bara finnas en nations flagga på varje stång.

Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Vid flaggning på halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart därefter halas ned till angiven höjd. Samma sak då den ska halas ned - först i topp, sedan ned.

Flaggans användning i kommersiella sammanhang

Flaggan eller de blå-gula färgerna används ofta i dekorativt syfte inom reklam- och affärsvärlden. Det finns dock vissa inskränkningar i denna rätt. Flaggan får t.ex. inte användas som tecken för en vara eller tjänst.

Vill man använda den svenska flaggan i ett kommersiellt syfte ska man först vända sig till Patent- och registreringsverket. De bestämmer i vilka sammanhang flaggan får förekomma.

Flaggning på fordon & fartyg

På fordon kan det förekomma olika former av flaggning, dels allmän flaggning med svenska flaggor på bilar, bussar och spårvagnar, dels ceremoniell flaggning på bilar i samband med officiella statsbesök och liknande.Vid allmän flaggning fästs flaggstänger på framflyglar eller takräcken.

Vill du veta mer?

För mer information om regler kring allmän och ceremoniell flagg av fordon, fartyg och mark kan du beställa boken ”Flaggan och Fanan”. Förutom detaljerade föreskrifter om flaggans bruk berättar den också mer ingående om Sveriges flagga och dess historia. Kontakta oss för att beställa ”Flaggan och Fanan” till en kostnad av 150 kronor inklusive porto och expeditionsavgift.

Allmänna flaggdagar

Producerat av: 203 Creative