Ansök om flagga eller fana

Här hittar du de blanketter du behöver för ansöka om en flagga eller fana.

Privat

Vi kommer inte att dela ut svenska flaggor till enskilda personer utan enbart till föreningar och organisationer, se nedan.

Det totala antalet flaggor och fanor som delas ut kommer ej att minska i samband med detta utan bibehålls.

Förening och organisation

Ansökan från organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av svensk fana på Sveriges Nationaldag.
Ladda hem ansökan (word)

Ansökan från organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av svensk flagga på Sveriges Nationaldag.
Ladda hem ansökan (word)

Observera att endast tilldelade föreningar/organisationer meddelas.

Producerat av: 203 Creative