Ansök om flagga eller fana

Här hittar du de blanketter du behöver för ansöka om en flagga eller fana.

Privat

Ansökan från enskild person om svensk flagga som gåva på Sveriges Nationaldag.
Ladda hem ansökan (word)

Förening och organisation

Ansökan från organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av svensk fana på Sveriges Nationaldag.
Ladda hem ansökan (word)

Ansökan från organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av svensk flagga på Sveriges Nationaldag.
Ladda hem ansökan (word)

Observera att endast tilldelade föreningar/organisationer meddelas.

Producerat av: 203 Creative